GODIŠNJI ODMOR

Sep 11th, 2017

Poštovani,

obaveštavamo vas da,  zbog korišćenja godišnjeg odmora , “Fortuna”

neće raditi u perodu od 11. do 25. septembra 2017. godine.

Od 25.9.2017. nastavljamo sa radom i sa radnim vremenom

od 16 do 19 h, radnim danima.

Vaša “Fortuna”