Način rada

Od osnivanja pa do danas, osnovna delatnost “Fortune” je konkretno posredovanje u izboru partnera za zivot udvoje,ili, kako ga jos nazivamo, rad preko upitnika.

Sustina takvog posredovanja je u tome, da na osnovu:

  • popunjenog Fortuninog” upitnika i
  • razgovora sa vama,

strucni tim ”Fortune’’(psiholog-sociolog) predlaze određenu – konkretnu osobu (kao vašeg potencijalnog partnera) a u cilju ostvarenja konkretnog poznanstva (uz prethodno, obostrano datu saglansost za to).

Ovaj vid rad ima mnogo prednosti u odnosu na ostale načine sticanja poznanastva – jedna od njih je, svakako,da ne “sedite skrstenih ruku” i čekate samo slučajan susret, već pomalo “gurate sudbinu”u tom pravcu… a i dosta stvari, vama bitnih, saznate o osobi iz njenog upitnka pre nego sto date sagalasnost za poznanstvo.. pogledajte stranicu KONKRETNO POSREDOVANJE.

Od juna meseca 2012. godine počelo je sa radom psihosocijalno savetovalište, kao posebna, izdvojena delatnost od konkretnog posredovanja u izboru partnera. Tokom vremena,pokazala se potreba za takvom vrstom rada, jer su pojedini članovi, kako redovni, tako i potencijalni, želeli da se posavetuju, da porazgovaraju sa nama o raznim svojim problemima ne samo u partnerskim odnosima, a za to nije bilo mogućnosti u okviru naseg redovnog posla u Udruženju.

Psiholog i sociolog, zaposlene u “Fortuni” već vise od 30 godina, sa svojim iskustvom u ovoj delatnosti su sigurno pravi sagovornici na tu temu.

Organizovanje druženja slobodnih - zabave sa muzikom, izleti, letovanja… isključivo za slobodne – kao način rada “Fortune” je stopiran krajem 2010. godine, do daljnjeg.

U uslovima koji su nastupili u društvu, nismo bili više u situaciji da na valjan i uspešan način organizujemo pomenute skupove…

Svesni potrebe i za takvom delatnošću, koja je i bila sastavni deo rada “Fortune” od samog osnivanja, činićemo napore da je opet oživimo.

Za sada je, jedino, pravimo zabavu povodom “Fortuninog” rođendana I povodom Dana zaljubljenih.