Način plaćanja

Članarinu možete uplatiti na žiro račun ”Fortune”, ili u Udruženju lično, ako vam to više odgovara, a mi ćemo je u tom slučaju uplatiti na naš žiro račun umesto vas.

Broj žiro računa je: 355-1025951-85 (Vojvođanska banka).

Svrha uplate je: članarina, a korisnik: ”Fortuna”. Nije potreban poziv na broj, dovoljno je ime, prezime i adresa uplatioca.

Članovi iz inostranstva uplatu mogu poslati preko Western Union banke, ili na neki drugi način, u dogovoru sa nama.

Za sada ne postoji mogućnost elektronskog plaćanja, niti plaćanja karticom.