Način plaćanja

Članarinu možete uplatiti na žiro račun ”Fortune”, ili u Udruženju lično, ako vam to više odgovara, a mi ćemo je u tom slučaju uplatiti na naš žiro račun umesto vas.

Broj žiro računa je: 325-9500600028930-75.

Svrha uplate je: članarina, a korisnik: ”Fortuna”. Nije potreban poziv na broj, dovoljno je ime, prezime i adresa uplatioca.

Članovi iz inostranstva o plaćanju se dogovaraju u direktnom kontaktu sa nama.

Za sada ne postoji mogućnost elektronskog plaćanja, niti plaćanja karticom.