Pristupnica

Pristupnica – ugovor o učlanjenju sadrži osnovna pravila našeg rada, i njome se regulišu prava i obaveze i članova i Udruženja. Sastavni je deo ”Fortuninog” upitnika.

Pristupnica je rađena u dva primerka i svaki član, po uplati članarine, potpisuje i dobija svoj primerak pristupnice. Drugi primerak, sa ličnim podacima člana, zadržava ”Fortuna”.

U slučaju da elektroski preuzimate i nama prosleđujete upitnik, po uplati članarine poslaćemo vam overen vaš primerak pristupnice.

Pristupnica je važeća jedino uz dokaz o uplati članarine.

P R I S T U P N I C A

Član ”Fortune” može postati svako punoletno, bračno slobodno lice koje je psihofizički zdravo, heteroseksualno orijentisano, nije alkoholičar, narkoman i ne poseduje socijalno nepoželjne osobine koje bi mogle da ugroze ostale članove ili rad i ugled “Fortune’’.

Uplatom predviđene članarine postaje se član. Članstvo je DOBROVOLJNO !

ČLAN SE OBAVEZUJE:

 1. Da ispuni upitnik i potpiše pritupnicu, i u njima navede tačne podatke, kao i prilikom razgovora sa stručnim licem.
 2. Da priloži minimum dve, različite, fotografije verne sadašnjem izgledu.
 3. Da čuva podatke o drugim članovima (koji mu se predlažu ili koje upoznaje), ne iznosi ih u javnost ili ih na bilo koji drugi način zloupotrebljava.
 4. Da korektno postupa sa osobama koje upoznaje i svojim ponašanjem ne ugrozi integritet drugih članova ili rad “Fortune”.
 5. Da o svim promenama podataka obavesti Fortunu u roku od 15 dana od nastanka promene (preseljenje, promena posla i sl.).
 6. Da blagovremeno izveštava “Fortunu” o ishodu kontakta ili veze, kao i da obavesti “Fortunu” ukoliko uspostavljena veza potraje duže od 3 meseca. U slučaju da je duže od 6 meseci u vezi sa predloženom osobom, ili se duže od 6 meseci ne javi u “Fortunu”, prestaje mu članstvo. Da u slučaju zaključenja braka ili ostvarenja trajne veze o tome obavesti “Fortunu” u roku od 30 dana, pismeno ili lično, i da dostavi zajedničku fotografiju koju “Fortuna” arhivira.
 7. Da izmiri svoje finansijske obaveze na vreme (ako plaća u ratama). Ukoliko se brak ili trajna veza ostvare pre realizacije predviđenog broja kontakata, član je obavezan da uplati članarinu do kraja.

***Član ima pravo da istupi iz članstva svojevoljno, pre realizacije predviđenog broja kontakat, ali bez prava povraćaja članarine, odnosno, uz obavezu uplate članarine do kraja.

*** Član ima pravo da koristi mirovanje u periodu 3-6 meseci. Za to vreme ne prave mu se novi predlozi, ali njegove članske obaveze vezane za uplatu rata članarine ne prestaju.

*** Ukoliko član grubo prekrši neku od obaveza, što bi se negativno odrazilo na rad i ugled”Fortune”, Udruženje ima pravo da ga isključi iz članstva bez prava povraćaja članarine!

”FORTUNA”’ SE OBAVEZUJE:

 1. Da sa članom pre učlanjenja obavi razgovor (na osnovu popunjenog upitnika).
 2. Da obavi stručnu analizu i obradu upitnika.
 3. Da tokom saradnje predlaže odgovarajuće osobe i daje upitnik sa fotografijom na uvid, u prostorijama Udruženja, ili ga šalje E-meilom, u cilju realizacije predviđenog broja poznanstava (6 ). Predlozi se daju sukcesivno, jedan po jedan. Kontaktom-poznanstvom se smatra obostrano prihvaćen predlog.
 4. Da vodi evidenciju o ostvarenim predlozima i kontaktima, obaveštava članove o novim, kao i o dešavanjima u Udruženju.
 5. Da sve podatke koje dobije od članova drži u tajnosti, postujući princip diskrecije i zakon o ličnim podacima.

*** Članstvo u “Fortuni”nije vremenski određeno. Uplaćena članarina važi za period dok se ne realizuje predviđen broj kontakata. Budući da “Fortuna” posreduje po sistemu ”obostrane saglasnosti”, ne možemo unapred znati koliko će članstvo da traje.

*** “Fortuna” ne garantuje da će svaki kontakt da preraste u trajnu vezu. Takođe, ne garantuje da će član ostvariti navedeni broj predloga ili kontakata ukoliko:

 • on i pored predočenih mogućnosti za uspešniju saradnju ostane pri svojim kriterijumim, a koji su od strane savetnika ocenjeni kao nerealni ili netolerantni,
 • tokom razgovora, članu budu naznačene određene okolnosti koje mogu da utiču na smanjenje broja odgovarajućih osoba i zbog kojih će posredovanje biti usporeno (trajaće duži period).

PRISTUPNICA

UPITNIK

ZAJEDNO UPITNIK I PRISTUPNICA