Upitnik

Upitnik je dokument na osnovu koga radimo posredovanje.

Sastoji se iz 2 dela:

  1. deo sa pitanjima – odgovorima i sa vašim fotografijama, ali bez vaših ličnih podataka,
  2. pristupnica – sa vašim ličnim podacima.

Na uvid vama predloženoj osobi, dajemo samo prvi deo upitnika, i bez vaše saglasnosti za poznanstvo ne dajemo vaš broj telefona, E-mail… Time poštujemo princip diskrecije i Zakon o ličnim podacima.

Odgovarajući na postavljena pitanja, predstavljate sebe i svoja razmišljanja, želje i zahteve u vezi potencijalnog partnera.

Potrebno je što iskrenije i realnije odgovoriti na pitanja. Na neka pitanja odgovarate svojim rečima, na ostala odgovor zaokružujete ili podvlačite. Može se zaokružiti više ponuđenih odgovora.

Tokom saradnje potrebno je povremeno ažurirati upitnik (dopisati ili promeniti neke odgovore) zavisno od toga da li je došlo do promene određenih okolnosti ili razmišljanja u vašem životu…

Fotografije

Uz popunjen upitnik potrebno je priložiti minimum dve različite fotografije (može i više).

Ne insistiramo na određenom formatu fotografija, ali bi bilo poželjno da se na jednoj više vidi lice, a na drugoj cela, ili bar deo figure, i naravno da su što vernije vašem sadašnjem izgledu. Možete priložiti fotografije slikane i sa nekim u društvu, ili sa neke proslave, putovanja…

Većina članova prilaže ”obične” fotografije, zato, ako ste u mogućnosti, i vi takve pripremite. Ako fotografije imate samo u elektronskoj formi, pošaljite ih, pa ćemo ih mi odštampati.

Ukoliko elektronski šaljete upitnikpošaljite ga na: fortunabrak@yahoo.com, a za sve nedoumice i nejasnoće prilikom popunjavanja upitnika i učlanjenja, najbolje je da nas kontaktirate telefonom u radno vreme Agencije ili napišite E-meil, ali i da što pre odvojite vreme da dođete lično!

UPITNIK

PRISTUPNICA

ZAJEDNO UPITNIK I PRISTUPNICA