VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Jan 12th, 2014

Poštovani,

obaveštavamo vas da je na sastanku Upravnog odbora “Fortune”- Udruženja za posredovanje u izboru partnera za život udvoje, održanom dana 9.januara 2014. godine, doneta sledeća

                      ODLUKA 

   Menja se IZNOS ČLANARINE za KONKRETNO BRAČNO POSREDOVANJE.

   NOVI IZNOS ČLANARINE je 8.000 din ( ostaje mogućnost plaćanja u 2-3 rate)za članove iz Srbije, a za članove iz inostranstva ČLANARINA iznosi:   200 e za 6 kontakata( može u dve rate).

   Ova odluka počinje da se primenjuje od 1. februara 2014. godine.

Udruženje se izdržava isključivo od članarine. Iznos članarine nije menjan proteklih 6 godina. Međutim, zbog sve većih nameta od strane države i troškova koje Udruženje sada ima, ovo povećanje članarine je bilo neophodno kako bi Udruženje moglo da nastavi sa radom.

Nadamo se da ćete imati razumevanja za ovu našu odluku.

                                                             UPRAVNI ODBOR “FORTUNE”