Članarina

Fortuna“ je neprofitabilna organizacija, koja posluje po principu članstva.
Finansira se na bazi učlanjenja i članarina je jedini izvor prihoda.

Za konkretno posredovanje u izboru partnera:

ČLANARINA

  • za članove koji žive u Srbiji – 8000 dinara.

Može se platiti u celosti, ili u ratama (dve ili više, u dogovoru sa stručnom službom).
Članarina važi za period dok se ne ostvari 4 konkretna poznanstva – kontakta i nije vremenski ograničena (uz povremeno javljanje u Agenciju, pauza ne duža od 6 meseci).

  • za članove koji žive u inostranstvu – 200e

(din.protivrednost) i važi za period dok se ne ostvari 6 kontakata.

  Postoji mogućnost uplate – 120e  

(din.protivrednost) za period dok se ne ostvare 3 kontakta.

O ČLANARINI

Vreme trajanja članarine je individualno i zavisi od niza faktora, a koji će vam u pristupnom razgovoru biti predočeni od strane savetnika.
vidi PRISTUPNICU

Pojedini članovi ostvare predviđen broj kontakata – poznanstava za kraći period, neki za duži period… Nekima se dogodi da i  prvo poznanstvo bude uspešno i preraste u trajnu vezu ili brak… Neki članovi obnavljaju članarinu više puta. Neki imaju po 12 i više kontakata posredstvom nas,
a sve u cilju traganja za odgovarajućom osobom.

“Fortuna” povremeno sprovodi određene akcije (povećan broj kontakata ili smanjenje iznosa članarine) za pojedine kategorije potencijalnih članova, u cilju povećanja motivisanosti za učlanjenje, i veće dostupnosti naših usluga.

Takođe, stručni tim, posle obavljenog razgovora sa potencijalnim članom, zavisno od njegove individualne situacije i sa stanovista mogućnosti rada, može dati predlog dinamike plaćanja članarine.

NAČIN PLAĆANjA

Članarinu možete uplatiti na žiro račun ”Fortune”, ili u Agenciji lično, ako vam to više odgovara.

Broj žiro računa je:
325 – 9500600028930 – 75 (OTP banka).

Svrha uplate je: članarina
Korisnik: ”Fortuna”, Kralja Milana 4b, Beograd.
Nije potreban poziv na broj, dovoljno je ime, prezime i adresa uplatioca.
Članovi iz inostranstva uplatu vrše u dogovoru sa nama.
Za sada ne postoji mogućnost plaćanja karticom.