Upitnik

Popunjen upitnik je dokument u kome odgovarate na postavljena pitanja koja se tiču vas i vaših očekivanja u vezi partnera, na osnovu koga posredujemo.

Za članstvo u „Fortuni“ potrebno je:

  • Da popunite upitnik
  • Da prilozite fotografije
  • Da popunite i potpišete Pristupnicu

“FORTUNIN” UPITNIK SASTOJI SE IZ TRI DELA

  1. Pitanja i odgovori, deo upitnika bez vaših ličnih podataka (upisuje se samo
    ime, bez prezimena)
  2. Fotografije – verne sadašnjem izgledu
  3. Pristupnica – sa vašim ličnim podacima.

UPITNIK: PITANJA I ODGOVORI

Odgovarajući na postavljena pitanja u upitniku, predstavljate sebe i svoja razmišljanja, želje i zahteve u vezi potencijalnog partnera.
Potrebno je što iskrenije i realnije odgovoriti na pitanja. Na neka pitanja odgovarate svojim rečima, na ostala odgovor zaokružujete ili podvlačite. Može se zaokružiti više ponuđenih odgovora.
Tokom saradnje potrebno je povremeno ažurirati upitnik… dopisati ili promeniti neke odgovore, zavisno od toga da li je došlo do promene određenih okolnosti ili razmišljanja u vašem životu…

Ukoliko elektronski šaljete upitnik, pošaljite ga na: fortunabrak@yahoo.com, a za sve nedoumice i nejasnoće prilikom popunjavanja upitnika i učlanjenja, najbolje jeda nas kontaktirate telefonom u radno vreme Agencije ili napišite E-meil ali i da što pre odvojite vreme da dođete lično!

VAŽNO

BITNO JE NAGLASITI da sam upitnik ne sadrži vaše lične podatke, osim imena. Osoba kojoj predlažemo vas, niti bilo ko drugi, nema uvid u vaše lične podatke !
Takođe, bez vaše saglasnosti za poznanstvo ne dajemo vaš broj telefona, e-mail adresu … Time poštujemo princip diskrecije i Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Fotografije

Uz popunjen upitnik potrebno je priložiti minimum dve različite fotografije (može i više).
Ne insistiramo na određenom formatu fotografija, ali bi bilo poželjno da se na jednoj više vidi lice, a na drugoj cela, ili bar deo figure, i naravno da su što vernije vašem sadašnjem izgledu.
Možete priložiti fotografije slikane i sa nekim u društvu, ili sa neke proslave, putovanja…
Ne preporučujemo „selfi“ fotografije.
Jedan broj članova prilaže već urađene fotografije, zato, ako ste u mogućnosti, i vi takve pripremite.
Ukoliko fotografije imate samo u elektronskoj formi, pošaljite ih, meilom ili na viber broj za poruke, pa ćemo ih mi odštampati.
Takođe, ustalili smo praksu da vas mi fotografisemo prilikom dolaska u „Fortunu“ radi učlanjenja, a nakon obavljenog razgovora sa vama na osnovu upitnika… Te fotografije, koje se prilazu uz vaš upitnik, su u velikoj meri realne i verne vašem izgledu.
Tokom saradnje potrebno je „apdejtovati“ fotografije posle izvesnog vremena, odnosno priloziti najnovije fotografije.