Pristupnica

Pristupnica je Ugovor o učlanjenju kojim se definišu osnovna pravila rada „Fortune“.

Za članstvo u „Fortuni“ potrebno je:

  • Da popunite upitnik
  • Da priložite fotografije
  • Da popunite i potpišete Pristupnicu

PRISTUPNICA – UGOVOR O UČLANjENjU

sadrži osnovna pravila našeg rada, i njome se regulišu prava i obaveze, i članova i Agencije. Sastavni je deo ”Fortuninog” upitnika.
U Pristupnici ostavljate svoje lične podatke.

Svojim potpisom garantuje da su podaci u upitniku tačni, uz ličnu kartu na uvid.

PRIMERAK PRISTUPNICE SA VAŠIM LIČNIM PODACIMA ZADRŽAVA „FORTUNA“ I NIKOME SE NE DAJE NA UVID !

Po uplati članarine član dobija svoj svoj primerak pristupnice, kao dokaz o učlanjenju, u slučaju da članarinu uplaćuje u Agenciji, a ukoliko uplaćuje na žiro račun, priznanica o uplati je potvrda o članstvu.

Izvod iz teksta pristupnice

Član ”Fortune” može postati svako punoletno, bračno slobodno lice koje je psihofizički zdravo, heteroseksualno orijentisano, nije alkoholičar, narkoman i ne poseduje socijalno nepoželjne osobine koje bi mogle da ugroze ostale članove ili rad i ugled “Fortune’’. Uplatom predviđene članarine postaje se član. Članstvo je DOBROVOLJNO !
  • Član ima pravo da istupi iz članstva svojevoljno, pre realizacije predviđenog broja kontakat, ali bez prava povraćaja članarine, odnosno, uz obavezu uplate članarine do kraja.
  •  Član ima pravo da koristi mirovanje u periodu 3-6 meseci. Za to vreme ne prave mu se novi predlozi, ali njegove članske obaveze vezane za uplatu rata članarine ne prestaju.
  • Ukoliko član grubo prekrši neku od obaveza, što bi se negativno odrazilo na rad i ugled”Fortune”, Udruženje ima pravo da ga isključi iz članstva bez prava povraćaja članarine!
  • Članstvo u “Fortuni”nije vremenski određeno. Uplaćena članarina važi za period dok se ne realizuje predviđen broj kontakata. Budući da “Fortuna” posreduje po sistemu ”obostrane saglasnosti”, ne možemo unapred znati koliko će članstvo da traje.

“Fortuna” ne garantuje da će svaki kontakt da preraste u trajnu vezu. Takođe, ne garantuje da će član ostvariti navedeni broj predloga ili kontakata ukoliko:

  • on i pored predočenih mogućnosti za uspešniju saradnju ostane pri svojim kriterijumim, a koji su od strane savetnika ocenjeni kao nerealni ili netolerantni,
  • tokom razgovora, članu budu naznačene određene okolnosti koje mogu da utiču na smanjenje broja odgovarajućih osoba i zbog kojih će posredovanje biti usporeno (trajaće duži period).